pl

Nowość: Szybsze i dokładniejsze rozwiązywanie zgłoszeń dzięki integracji Asana + Zendesk

Przeczytaj ten artykuł w języku francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim, chińskim tradycyjnym, rosyjskim, niderlandzkim, angielskim lub japońskim.

Zapewnienie klientom bezproblemowej obsługi to nie lada wyzwanie. Szybkie i skuteczne przekształcenie zgłoszenia IT w odpowiedź wymaga wymiany kluczowych informacji pomiędzy agentem i członkiem zespołu IT odpowiedzialnym za rozwiązanie zgłoszenia – często za pośrednictwem różnych narzędzi. 

Załóżmy, że Twoje zespoły inżynierów lub programistów używają narzędzia do zarządzania pracą, a zespoły obsługi klienta korzystają z narzędzia CRM takiego, jak Zendesk. W celu rozwiązania zgłoszenia, agent musi nieustannie aktualizować informacje w obydwu narzędziach oraz pełnić rolę pośrednika pomiędzy zespołem IT i klientem. Jeśli narzędzia te ze sobą nie współpracują, pracownicy są zmuszeni ręcznie aktualizować cały kontekst i wszystkie szczegóły w wielu miejscach. Jakie jest rozwiązanie? Lepsza integracja pomiędzy narzędziami biznesowymi pozwoli Ci zwiększyć przejrzystość informacji w zespołach międzyfunkcyjnych i ułatwić ich współpracę.

Dzięki naszej nowej integracji Asana + Zendesk możesz teraz usprawnić i zautomatyzować pracę pomiędzy tymi dwoma narzędziami. Połączenie zgłoszeń Zendesk Support™ z zadaniami w Asanie umożliwi Ci pracę bez powielania wysiłków, szybsze i dokładniejsze odpowiadanie na zgłoszenia, a w efekcie zwiększenie satysfakcji klientów. 

Asana i Zendesk działają dużo lepiej razem

Dzięki integracji Asana + Zendesk, Twoje zespoły będą mogły odpowiadać na zgłoszenia szybciej i skuteczniej za pomocą narzędzi specjalnie stworzonych do tego celu, jednocześnie zachowując wgląd w pracę całego zespołu. Ułatwiaj i automatyzuj pracę zespołów międzyfunkcyjnych zamiast wypełniać niekończące się pola, czy kopiować dane ręcznie z jednego narzędzia do drugiego. 

Z poziomu Zendesk, agenci mogą z łatwością uzyskać dostęp do zadań w Asanie, używając dedykowanego paska bocznego dla Asany. Stamtąd, mogą przypisać zadanie, ustawić w nim datę wykonania, wybrać projekt i dodać opis zadania – a wszystko to bez wychodzenia z Zendesk. 

💡Wskazówka: bezpośrednio z Zendesk, możesz również dodać załącznik do zadania w Asanie.

Informacje ze zgłoszenia w Zendesk automatycznie pojawią się w Asanie, umożliwiając zespołom międzyfunkcyjnym jego eskalowanie oraz dodawanie komentarzy. Wewnątrz zadania w Asanie widoczny będzie widżet zawierający informacje o zgłoszeniu z Zendesk – kto jest opiekunem zgłoszenia, jaki jest jego status i kiedy ostatni raz zaktualizowano je w Asanie. 

💡Wskazówka: jeśli zmieni się osoba odpowiedzialna, data wykonania lub status ukończenia zadania w Asanie, informacje te automatycznie zaktualizują się w Zendesk, umożliwiając Ci szybką i sprawną obsługę zgłoszeń.

Możesz także zautomatyzować niektóre etapy tego procesu za pomocą Reguł. Możesz na przykład stworzyć w Asanie regułę, która będzie automatycznie dodawać komentarz w zgłoszeniu Zendesk, kiedy zostanie ono zaktualizowane. Korzystanie z Reguł w połączeniu z Zendesk pozwoli Ci upewnić się, że wszystkie osoby pracujące w Zendesk będą na bieżąco otrzymywać wszystkie aktualizacje z Asany.

Nowe zgłoszenie: Włącz integrację Asana + Zendesk

Integracja Asana + Zendesk umożliwia agentom skuteczniejsze i dokładniejsze rozwiązywanie zgłoszeń. Łącząc Asanę z Zendesk, nie tylko ułatwisz pracę zespołowi, ale także zapewnisz lepszą obsługę swoim klientom. 

Integracja jest dostępna zarówno dla klientów Asany, jak i Zendesk. Aby z niej skorzystać, musisz włączyć ją w obu narzędziach: 

  • Odszukaj integrację z Asaną w Zendesk Marketplace. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby się zalogować. To pozwoli Ci automatycznie łączyć zadania w Asanie ze zgłoszeniami Zendesk.
  • Następnie, włącz Zendesk w Asanie z poziomu projektu. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu, wybierz +Dodaj aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zalogować się do Zendesk. 

Więcej informacji oraz instrukcje krok po kroku znajdziesz w naszym Przewodniku.

Special thanks to Andrii Paslavskyi, Anastasia Sadreev, Daniel Hudson, Karan Singh, Nadezhda Gromova, Oleg Chaichuk, Oleksander Prokopenko, Vitaliy Malyshev, Nina Dang, Eric Shen, Morgan Keys, Julia Martins, Cathya Lopez, Leah Wiedenmann, Nicola Cunningham, Erin Cheng, Cesar Jesena, Michael Chen, Sharrifah Lorenz, and Strand Sylvester

Would you recommend this article? Yes / No