sv

7 diagram som Asana-användare älskar att använda för att få insikter i realtid

Läs den här artikeln på engelska, tyska, portugisiska, spanska, traditionell kinesiska, ryska, nederländska, polska, koreanska, italienska, franska eller japanska.

Känns det som att du saknar information om teamets arbete? Du vet att uppgifter blir slutförda och att arbetet blir gjort – men du vet inte om teamet arbetar på ett effektivt och hållbart sätt.

Med universell rapportering får du en inblick i realtid om hur det går med teamets arbete och vet vilka åtgärder du behöver vidta, till exempel att höja budgeten, begära fler medarbetare eller omfördela arbete. Genom att skapa olika typer av paneler kan du hämta data från olika projekt och team, se realtidsinformation och lösa små problem innan de blir stora.

Hur fungerar universell rapportering? Upptäck sju diagram som Asana-användare älskar att använda för att spåra arbete från alla vinklar.

1. Ha alltid full koll på hur arbetet går

Bli inte överrumplad av en oväntad uppgift. De här diagrammen hjälper dig att förstå vad som är på gång och vad som har förfallit. Få snabbt tillgång till status för de olika arbetsområdena, så att du alltid ligger två steg före oväntat arbete.

2. Förebygg utbrändhet – innan det första tecknet

Hur många timmar måste teamet arbeta den här veckan? År 2020 informerade Anatomy of Work Index att 87 % av kunskapsarbetarna rapporterade att de arbetade till sent, och sju av tio upplevde utbrändhet. Förstå behoven och hur arbetet är fördelat mellan teammedlemmarna, för att se till att de inte blir överbelastade. Omfördela arbete efter behov eller använd informationen för att efterfråga fler medarbetare eller leverantörer.

3. Förstå vartifrån förfrågningar kommer och förutse framtida behov

Börjar du känna att inkommande förfrågningar har hamnat lite fel? Få förståelse för vilka typer av inkommande arbeten teamet får så att du vet vart du ska flytta resurser och prioriteringar. Oavsett om du får statusrapporter varje vecka eller bara ibland, kan du hålla koll på olika projekt och bättre förutse behov.

4. Se arbetsflödets olika stadier och förutse flaskhalsar

Få en översikt över de olika stadierna som teamets projekt befinner sig i. Finns det en massa arbete som väntar på att startas upp? Att kunna se de olika stadierna gör det lättare att ta itu med flaskhalsar eller sistaminuten-paniken innan de inträffar. Nu kan du upptäcka varningstecken och proaktivt ändra slutdatum innan teamet får för många uppgifter.

5. Håll dig inom budgeten – och förstå när du måste begära mer

Många team har råkat ut för det – att komma till slutet av ett projekt och inse att man har överskridit budgeten. Kanske hade det varit bra att veta att det fanns pengar att omfördela från ett projekt till ett annat. Genom att skapa ett diagram för budgetövervakning kan du snabbt beräkna omfattningen av ett projekt och hur du följer upp den. Håll koll på hur mycket pengar ni spenderar i alla projekten och se till att utgifterna håller sig på rätt spår.

6. Låt teamet fokusera på högeffektivt arbete

Har det hänt att du har kommit till slutet av ett kvartal, sett tillbaka på allt arbete som teamet har utfört, och insett att ni har fokuserat på lågprioriterat arbete? Genom att titta på uppgiftsprioriteringsnivån kan du säkerställa att teamet lägger sin tid på högeffektivt arbete och inte drunknar i lågprioriterade uppgifter.

7. Ett team med en tom inkorg är ett produktivt team

Om du är med i ett team, till exempel för användarframgång eller IT, som spårar sitt arbete i antal ärenden, vill du att siffrorna ska vara låga. Få en snabb överblick i antalet öppna ärenden och i vilka områden eller avdelningar. Arbeta sedan med teamet för att prioritera förfrågningar så att ni kan bli teamet med den tomma inkorgen.

Alla dina insikter på ett ställe

Är du redo att granska era data? Få genomförbara insikter för att hålla arbetet i fas. Börja använda universell rapportering i dag.

Läs den här artikeln på engelska, tyska, portugisiska, spanska, traditionell kinesiska, ryska, nederländska, polska, koreanska, italienska, franska, eller japanska.

Känns det som om du saknar information om teamets arbete? Du vet att uppgifter blir slutförda och att arbetet blir gjort – men du vet inte om teamet arbetar på ett effektivt och hållbart sätt.

Med universell rapportering får du en inblick i realtid om hur det går med teamets arbete och vet vilka åtgärder du behöver vidta, till exempel att höja budgeten, begära fler medarbetare eller omfördela arbete. Genom att skapa olika typer av paneler kan du hämta data från olika projekt och team, se realtidsinformation och lösa små problem innan de blir stora.

Hur fungerar universell rapportering? Upptäck sju diagram som Asana-användare älskar att använda för att spåra arbete från alla vinklar.

1. Ha alltid full koll på hur arbetet går

Bli inte överrumplad av en oväntad uppgift. De här diagrammen hjälper dig att förstå vad som är på gång och vad som har förfallit. Få snabbt tillgång till status för de olika arbetsområdena, så att du alltid ligger två steg före oväntat arbete.

2. Förebygg utbrändhet – innan det första tecknet

Hur många timmar måste teamet arbeta den här veckan? År 2020 informerade Anatomy of Work Index att 87 % av kunskapsarbetarna rapporterade att de arbetade till sent, och sju av tio upplevde utbrändhet. Förstå behoven och hur arbetet är fördelat mellan teammedlemmarna, för att se till att de inte blir överbelastade. Omfördela arbete efter behov eller använd informationen för att efterfråga fler medarbetare eller leverantörer.

3. Förstå vartifrån förfrågningar kommer och förutse framtida behov

Börjar du känna att inkommande förfrågningar har hamnat lite fel? Få förståelse för vilka typer av inkommande arbeten teamet får så att du vet vart du ska flytta resurser och prioriteringar. Oavsett om du får statusrapporter varje vecka eller bara ibland, kan du hålla koll på olika projekt och bättre förutse behov.

4. Se arbetsflödets olika stadier och förutse flaskhalsar

Få en översikt över de olika stadierna som teamets projekt befinner sig i. Finns det en massa arbete som väntar på att startas upp? Att kunna se de olika stadierna gör det lättare att ta itu med flaskhalsar eller sistaminuten-paniken innan de inträffar. Nu kan du upptäcka varningstecken och proaktivt ändra slutdatum innan teamet får för många uppgifter.

5. Håll dig inom budgeten – och förstå när du måste begära mer

Många team har råkat ut för det – att komma till slutet av ett projekt och inse att man har överskridit budgeten. Kanske hade det varit bra att veta att det fanns pengar att omfördela från ett projekt till ett annat. Genom att skapa ett diagram för budgetövervakning kan du snabbt beräkna omfattningen av ett projekt och hur du följer upp den. Håll koll på hur mycket pengar ni spenderar i alla projekten och se till att utgifterna håller sig på rätt spår.

6. Låt teamet fokusera på högeffektivt arbete

Har det hänt att du har kommit till slutet av ett kvartal, sett tillbaka på allt arbete som teamet har utfört, och insett att ni har fokuserat på lågprioriterat arbete? Genom att titta på uppgiftsprioriteringsnivån kan du säkerställa att teamet lägger sin tid på högeffektivt arbete och inte drunknar i lågprioriterade uppgifter.

7. Ett team med en tom inkorg är ett produktivt team

Om du är med i ett team, till exempel för användarframgång eller IT, som spårar sitt arbete i antal ärenden, vill du att siffrorna ska vara låga. Få en snabb överblick i antalet öppna ärenden och i vilka områden eller avdelningar. Arbeta sedan med teamet för att prioritera förfrågningar så att ni kan bli teamet med den tomma inkorgen.

Alla dina insikter på ett ställe

Är du redo att granska era data? Få genomförbara insikter för att hålla arbetet i fas. Börja använda universell rapportering i dag.

Would you recommend this article? Yes / No