sv

Uppdateringar av Asanas sekretesspolicy

Läs den här artikeln på engelska, tyska, portugisiska, spanska, traditionell kinesiska, ryska, nederländska, polska, koreanska, italienska, franska, eller japanska.

Ditt uppdrag är vårt uppdrag här hos Asana. Vi har åtagit oss att skydda dina integritetsrättigheter så att du kan fokusera på det som är viktigast för ditt företag – med sinnesro. Vi vill skapa ett långsiktigt förtroende och är därför noga med att vara transparenta. Vi tycker det är viktigt att du får klarhet i hur vi samlar in och använder din information. För att ytterligare ge dig möjlighet att fatta de bästa besluten om de uppgifter du delar med oss har vi uppdaterat vår sekretesspolicy för att göra den enklare, snabbare och trevligare att läsa.   

Vad omfattar Asanas sekretesspolicy?

När du använder och interagerar med Asanas webbplatser, produkter och tjänster, behandlar vi information från och om dig för att ge dig rätt åtkomst, förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla support. Sekretesspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, överför, lagrar, delar och raderar din information samt vilka valmöjligheter du har när det gäller din information. 

Vad förändras?

Här är en snabb översikt över de uppdateringar som kommer att träda i kraft den 15 december 2021.   

  • Mindre att läsa: Den ursprungliga integritetspolicyn har halverats, så att du snabbare kan få reda på hur din information används. 
  • Lättare att förstå: Vi har skrivit om policyn med ett enkelt, vardagligt språk och har minskat den juridiska jargongen och de komplexa termerna. Dessutom finns det nu fler exempel och beskrivningar som gör det lättare att förstå texten.
  • Störe klarhet kring dina data: Vi har lagt till beskrivningar om hur vi använder, delar och lagrar din information. 
  • Nya uppgifter om hur dina data behandlas: Vi har nya avsnitt om hur vi behandlar dina data baserat utifrån din relation med oss och i samband med nya funktioner.

Läs mer om vår sekretesspolicy

Se även vår fullständiga sekretesspolicy, samt tidigare versioner här.

Vi är noga med att vår sekretesspolicy ska överensstämma med branschens bästa praxis och välkomnar all feedback. Kontakta oss på privacy@asana.com om du har några frågor, kommentarer eller förbättringsförslag relaterade till vår sekretesspolicy.

Would you recommend this article? Yes / No