nl

Paradigmaverschuiving tijdens de pandemie: Werknemers besteden nu 36% minder tijd aan strategie

Niet alle werk is gelijk – in het bijzonder niet in onze nieuwe, soepelere werkomgeving. Of u nu een individuele medewerker, een manager of een directeur bent, uw dag omvat een mix van strategisch werk, deskundig werk en “werk over werk”.  

Lees dit artikel in het Frans, Duits, Portuguees, Spaans, Traditioneel Chinees, Engels, Koreaans, Zweeds, Italiaans, Pools of Japans.

Uit onze meest recente jaarlijkse Anatomie van werk-index-studie bleek dat, hoewel werknemers deze drie kerntypes werk bleven uitvoeren, de manier waarop ze ze uitvoerden is veranderd. Meest opvallend: werknemers besteden 36% minder tijd aan strategisch werk dan ze in het vorige jaar deden. 

Begrijpen hoe werk veranderd is – en waarom – is essentieel om te bepalen hoe u en uw teams zich effectief kunnen aanpassen. 

Drie soorten werk

Strategisch werk omvat toekomstgerichte planning, het afhandelen van ambiguïteit, het identificeren en afstemmen van doelen, en het betrekken van uw team. Dit is vaak het werk dat u het meeste denkwerk kost. Aan de andere kant is het vaak ook het werk dat de grootste invloed heeft op het succes van u en uw team. 

Geschoold werk is het op taken georiënteerde werk waarvoor u bent aangenomen, zoals het schrijven van campagnebriefings of het bouwen van web-apps. Voor het uitvoeren van geschoold werk grijpt u vaak terug op de formele of informele opleiding die u in de loop van de jaren hebt genoten. 

Tenslotte is er werk over werk. Dit omvat het lezen van e-mails, het zoeken naar informatie en het uitzitten van niet-productieve vergaderingen. Dit is het werk dat niet echt het verschil maakt en tijd in beslag neemt die u had kunnen besteden aan geschoold en strategisch werk. 

Werk over werk verdwijnt niet

Uit onze Anatomie van werk-index bleek dat werk over werk nog steeds alomtegenwoordig is. We kwamen erachter dat 60% van de tijd van de werknemers de laatste tijd werd besteed aan werk over werk. Dit vertaalt zich in een schokkende drie dagen per week. Dit jaar werd 58% van de tijd van werkgevers besteed aan werk over werk en ging er nog steeds teveel tijd verloren aan deze drukte. 

In het bijzonder ontdekten we dat de tijd die werknemers besteden aan onnodige vergaderingen weliswaar is afgenomen, maar dat de tijd die ze aan e-mail besteden is toegenomen. Meer dan een derde (38%) van de werknemers checkt buiten werktijd vaker e-mails dan vorig jaar. Hoewel werknemers dus vooruitgang hebben geboekt met het schrappen van onnodige vergaderingen, richt e-mail meer schade aan dan ooit tevoren. Werknemers ontvangen gemiddeld 32 e-mails per dag, wat betekent dat ze gemiddeld elke 15 minuten een e-mail ontvangen tijdens een 8-urige werkdag.

De schade die door werk over werk wordt aangericht is ook onafhankelijk van de locatie. Werknemers op afstand en werknemers op kantoor hebben er evenveel last van, wat suggereert dat werk over werk niet zozeer afhangt van locatie als wel van hoe werknemers werken.

Werknemers besteden meer tijd aan hun individuele talenten 

Daar waar werk over werk de laatste jaren relatief constant is gebleven, ontdekten we dat de tijd die werknemers besteden aan geschoold werk gestegen is. Werknemers besteden 27% meer tijd aan geschoold werk dan ze het afgelopen jaar deden. 

Deze bemoedigende toename weerspiegelt het feit dat werknemers het idee hebben dat ze hun beste geschoolde werk thuis doen, waar ze zich effectiever kunnen concentreren en focussen. De hybride werkregelingen die het afgelopen jaar een steunpilaar van organisaties zijn geworden, zijn goed geschikt om geschoold werk te ondersteunen. 

De voordelen van meer tijd besteed aan geschoold werk zijn zichtbaar in de verschillende invloeden op werkresultaten later in het traject. Door een hogere mate van concentratie en focus te bereiken wanneer ze buiten kantoor aan geschoold werk werken, halen werknemers meer van hun deadlines – waarbij ze nu 15% van de deadlines missen, tegen 26% vorig jaar. Natuurlijk heeft het feit dat er minder tijd aan vergaderingen werd besteed er ook toe bijgedragen dat werknemers meer deadlines haalden. 

De tijd die wordt besteed aan strategisch werk maakt een duikvlucht 

Strategisch werk is het belangrijkste werk van een bedrijf. Toch besteden werknemers er 36% minder tijd aan dan vorig jaar. Zoals het beroemde zakelijke principe “structuur volgt strategie” samenvat, zijn processen, routines, teams en technologie allemaal gestructureerd rond de strategie van een organisatie.

Strategisch werk is moeilijk, vooral omdat het gaat over het oplossen van problemen en moeilijke afwegingen. Strategie draait evengoed om het beslissen wat u niet als wat u wel moet doen. 

Wanneer we dieper in de Anatomie van werk-index duiken, zijn er verschillende factoren die een licht werpen op waarom werknemers minder tijd besteden aan strategisch werk. Allereerst, daar waar werknemers er de voorkeur aan geven om geschoold werk thuis te doen, geven ze er de voorkeur aan om strategisch werk op kantoor te doen – op dezelfde plek als hun collega’s, daar waar ze kunnen deelnemen aan cross-functionele en gezamenlijke werksessies. Het niet op kantoor kunnen werken heeft werknemers belemmerd bij het uitvoeren van dit werk. 

Ten tweede, totdat organisaties zinvolle vooruitgang boeken bij het verminderen van werk over werk, zal strategisch werk eronder blijven lijden. Werk over werk legt een gevaarlijke belasting op de tijd van werknemers en weerhoudt ze ervan strategisch werk met een grote impact te doen. Het leidt ook tot burn-outs – in zo’n ernstige mate dat 40% van de werknemers burn-out nu als een onvermijdbaar onderdeel van succes zien. Het omgekeerde is waar: burn-outs verlammen ons cognitieve vermogen om strategisch werk te doen.

Ten derde, organisaties hebben nog steeds niet voor de infrastructuur gezorgd die nodig is om strategisch werk zo effectief mogelijk te ondersteunen. De besluitvorming verloopt traag, werk wordt dubbel gedaan en kennis wordt begraven in verschillende silo’s. Organisaties moeten hun werkprocessen verbeteren en ze gereed maken voor de nieuwe dynamische en hybride werkplek van het heden en de toekomst. De voordelen kunnen enorm zijn: werknemers schatten dat ze ongeveer een uur per dag kunnen besparen door alleen al de werkprocessen te verbeteren. 

Het nieuwe tijdperk van agiliteit

De werkplek is het afgelopen jaar op ingrijpende manieren veranderd. Werkers voeren nog steeds dezelfde kerntypes werk uit als een jaar geleden: geschoold werk, strategisch werk en werk over werk. De manier waarop ze dit werk aanpakken is echter veranderd. 

Wanneer we nadenken over waar organisaties zich vandaag bevinden, zien we een paar lichtpuntjes – zoals minder tijd besteed aan vergaderingen en meer tijd besteed aan geschoold werk – maar gaan er ook alarmbellen af. Door werk over werk te minimaliseren, processen te verbeteren en burn-outs te bestrijden – en vooral de foutieve opvatting dat burn-outs een noodzakelijke voorwaarde voor succes zijn – kunnen organisaties hun werknemers klaarstomen voor succes. 

De anatomie van werk-index van dit jaar zit boordevol andere inzichten in de monumentale verschuivingen die het afgelopen jaar op de werkplek hebben plaatsgevonden. Bekijk hier het volledige rapport voor meer essentiële kennis over hoe organisaties de veranderende dynamiek van de werkplek flexibel het hoofd kunnen bieden.

Would you recommend this article? Yes / No